Monday 20 November 2017

विदेशी मुद्रा ब्लॉग बंगला चोड


बांग्ला कहानी मेरे प्यारे दोस्त, अमी एमडी तारिक अहमद उम्र 20 साल का एक कॉलेज छात्र, पेटंटुला, सिल्हेत टेके। अइ सिटर बांग्ला सेक्सस्टियरीज गुलो पोरे बुकर मोडे साओस जोमीये अमर जिबोन गौत जवा सेक्सड्रामा उपोस्टापोन कर्सी-अमी सिल्हेते अमर फ़ुफ़र बसे तेके पोरुसुन कोरी अमर फूफुर एके सेले मिन्हज़ -08, ओ अक मेये लुब्ना -18। फफूर सामी ओ सले इंग्लैंड। ले। अमी, फूफू आर लुब्ना अक्सासेट बायास ताकी। अब्बार फ़ुफ़ुर सोरिर कराप होवाय हॉस्पिटल बोर्टी होट होय लेते हैं। टॉकन अमी सरदीन फफुर केसे टेकम्म ओ दर बीएसए ऐस गुमटम। अदिदिन रेट अमी बसे एसे डेक्टे पै जे लुब्ना अकबरे नंगे होंय बिस्नै सुई सेक्स मिवी डेके। आमी लुब्नर ए ओबॉस्टा डेक निजका आर समलेत पर्लम ना। अमर 88243 बारवा लोह डेंडर मोटो सोकतो आर उरमुन्की होये गेलो.लूबार नारिलेल मार्क बोस डूओ रोज़ टोलमुल कॉरसोलो.एमी तारारी अमर पैंटहट कुलटे कोर्टेई कुबना बोला उल्ला 8221 एमी अटोककोन डोरे टूमर ओपेकका कार्सी, एकॉन ओगुलो कोलो ना.एज किई नई टैर पोर सरारत फूरटे कोरबो 8221। एमी रज़ी होलम ओ केय लुबर्नर बेड्रोम जीलाम। लब्ना टोकन आमेक बोलो 8221 ए जान अमी आर Soj जो कोर्टे पारसी ना, अमेक तमी तुवर कोरे नवराया 8221। अमी टोककोनत लुब्नार अपर जपिये पोरलम ओआर लिपसे चुंबन कोर्टे सुरू कोर्लम। टेलर अमर दो हैट दिये लूबनार बॉश डूटोच टिपेट सुरू कोरलम। लब्नेर सोरिर गोरॉम होये उ्लो। एच..एह..टेरेक. हा..उम. Tare8230q बोल्टे लैग्लो। टेलर लबना अमर शर्टपंता कुले फेलो.आमर 88243 बाड़ा डेके लुब्ना बोले उन््लो 8221 तारक टुमर आटो बोरो बार अमर गुड फतिये फेलबी 8221। एमी टोकन अमर बरता लबन्नर मुकर कास नैती ओ बराटा या मुकर बिठोर नया चस्छी लालगो। एमी टोकन अनोदे अतोषारा होय उत्तराम ओ 5 मिनाट पोरे अमर मल लबन्नर मुकर बिठोर कलास कोरलम। रिपोर्टर अमी लुब्नर चुट चेस्ट सुरु कोलम आर लुबना अमर बर तारजी दिये चुस्टे लाग्लो। आमोरा टोकन 69 स्थिति का प्रयोग करें कोरलम। अमोरा दुजोनर मुक तेके आह..एचएच. यू..ह .. यू.एम. 2830 एम 8230 सोबदो बेर होलो। अबेबी किचुकोन चुस चुसिर पोर लूब्ना अमेक बोलो 8221 एकोन फाइनलबैटल सुरू कोरो Jan, अमर जेआर सोजो हौच्चे ना8221। रिपोर्टर अमी लुब्नेके चित कोर रेके अमर 88243 बाबर लुब्नर चुट प्रोबेश कोरानो मेट्रो लुब्ना चितकर कोरे बोले 8221 ओ ... माँ..ए..जी ..ओ..जंडी टुमर बार बोर कोरो नोईल अमर गुड उत्सव जेबी 8221. एमी लूबनार कोटा ना सुने अमर बैरक एको सकतीसली स्ट्रोक लुबनेर गुडे सारा दुकिये दाई। अर पोर तेके अमरा दुजोन मोजा पीट ताकी.एमी प्रोटिबर स्ट्रोक डेबोर पोर लुब्ना 8220 9 82 9। एच..मेरे..स्विट..हर्ट 8230 फक 8230 एमए..यूएम 8230 एम..ए..एच 8221 बोल्टे ले लेजिए 2 मिनट मिनर कलर होश अपोर्क्रम हो.एमी अमर बर लबर्नर चुट तेके बेर कोरे या सारा देहे फेलि.अवैबे फूफू हॉस्पिटल टेक अग्नि ना आसा पोरजोंट 14din दर 34 बार अमी आर लुब्ना चुडा-चुदीर कलले मेटी यूटी। प्यारे मित्रों केमो लालगो अमर स्टोरी कृपया मुझे मेल करें: दुबई में रोजगार वीजा, संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार वीजा, ऑस्ट्रेलिया में काम, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी, ऑस्ट्रेलिया से प्रवासन, ऑस्ट्रेलिया में आव्रजन , छोटी गॉल्को, बंगाली मगी, बांग्ला चौती गोलपो, बंगाला चोड चुदर गोल्पो, कोडा कोड़ीर गोलपो, सोडा सोधर गोलपो, बांग्ला सुंदर लड़कियों, बांग्ला स्मार्ट लड़की, नॉर्वे में काम, नॉर्वे में नौकरी, नॉर्वे में प्रवासन, नॉर्वे में आव्रजन, काम नॉर्वे, नॉर्वे में नौकरी, नॉर्वे में प्रवासन, नॉर्वे में आव्रजन, में काम संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आव्रजन, नीदरलैंड में काम, नीदरलैंड में नौकरी, नीदरलैंड में प्रवास, नीदरलैंड के लिए आव्रजन, कनाडा में काम, कनाडा में नौकरी, कनाडा में प्रवासन, कनाडा से आव्रजन, स्वीडन में काम, स्वीडन में काम, स्वीडन से प्रवास, स्वीडन से प्रवास, जर्मनी में काम, जर्मनी में नौकरी, जर्मनी से प्रवास, जर्मनी के लिए आव्रजन, जापान में काम, जापान में नौकरी, जापान के प्रवासन, जापान में आव्रजन, काम Switzerlands, Switzerlands में नौकरी, स्विट्जरलैंड इंटरनेट विपणन के लिए प्रवासन, Switzerlands करने के लिए प्रवासन

No comments:

Post a Comment